THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  Họ và tên khách hàng (*)
  Địa chỉ (*)
  Điện thoại (*)
  Loại xe (*)
  Ngày đến (*)

   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE
   Loại xe (*)
   Họ và tên khách hàng (*)
   Giới tính (*)
   Tuổi (*)
   Địa chỉ (*)
   Điện thoại (*)
   Email