𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐍𝐄̂𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐗𝐄 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟏 ????🚘🚖🚘🚖


𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐎̂𝐭𝐨̂ Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐩 đang ưu đãi lượng lớn tiền mặt !
👉 Thứ 1: Tháng 11 là tháng nhạy cảm chạy chỉ tiêu hoàn thành doanh số cuối năm!!!
👉 Thứ 2: Bước sang tháng 12 nhiều đại lý đã đạt doanh số và đủ chỉ tiêu do hãng xe đề ra nên sẽ không giảm sâu và ưu đãi nhìu để Tăng Lợi Nhuận !
👉 Tâm lý khách hàng chờ 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 giảm giá nhưng 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠!
👉 Nhu cầu 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐮𝐚 𝐱𝐞 đ𝐢 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 nên các dòng xe sẽ không đủ giao! Nguồn cung không đủ thì ắt giá sẽ tăng!
👉 Vậy nên khách hàng nào nắm bắt được cơ hội thì Lợi ích sẽ mang lại cho khách hàng đó!
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭:
———————————
𝑴𝒓. Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐍𝐡𝐢
𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 – 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐎̂𝐭𝐨̂ Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐩
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟎𝟏 𝟎𝟗𝟎 𝟐𝟐𝟗
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐡𝐨𝐧𝐝𝐚𝐨𝐭𝐨𝐝𝐨𝐧𝐠𝐭𝐡𝐚𝐩𝟓𝐬/
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐡𝐨𝐧𝐝𝐚𝐨𝐭𝐨𝐝𝐨𝐧𝐠𝐭𝐡𝐚𝐩𝟓𝐬.𝐜𝐨𝐦/