??̣? ??? ??̂? ??? ?? ????? ???́?? ?? ????????


????? ?̂??̂ Đ?̂̀?? ???́? đang ưu đãi lượng lớn tiền mặt !
? Thứ 1: Tháng 11 là tháng nhạy cảm chạy chỉ tiêu hoàn thành doanh số cuối năm!!!
? Thứ 2: Bước sang tháng 12 nhiều đại lý đã đạt doanh số và đủ chỉ tiêu do hãng xe đề ra nên sẽ không giảm sâu và ưu đãi nhìu để Tăng Lợi Nhuận !
? Tâm lý khách hàng chờ ???̂́? ??̆? giảm giá nhưng ???̂́? ??̆? ??̣̆? ??̀?? ??̀? ??̃?? ??̆??!
? Nhu cầu ???́?? ??? ?? đ? ??̂́? ????̂̀? nên các dòng xe sẽ không đủ giao! Nguồn cung không đủ thì ắt giá sẽ tăng!
? Vậy nên khách hàng nào nắm bắt được cơ hội thì Lợi ích sẽ mang lại cho khách hàng đó!
???̂?? ??? ??? ???̂́?:
———————————
??. Đ?̣̆?? ???̛?̛́? ???
???̀?? ???? ????? – ????? ?̂??̂ Đ?̂̀?? ???́?
???????: ???? ??? ???
???????: ?????://???.????????.???/??????????????????/
???????: ?????://??????????????????.???/